• ISO 9001:2015

  ISO 9001:2015

  Kalite Yönetim Sistemi

  [x] Kapat
  • 001

  ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

  Sistemi amacı üretim ve hizmet sektörlerinde yönetimin etkinliğini artırmak , üretim ve hizmet proseslerinin olası problemleri bir daha ortaya çıkmayacak şekilde gidermek, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan bir sistemdir.

  Ürüne değil ürünün üretildiği firmaya ait bir sistemdir. ISO 9001 standardı, ürün geliştirme, ürün veya hizmet verme amaçlarına yönelik olarak yönetim sistemine uygulanan ve müşteriye belirli bir kaliteyi sunabilmek için asgari koşulları tanımlar. Kalite Yönetim Sistemi ile; tüm faaliyetlerde pozitif gelişmeler sağlanacaktır. Sistem sürekli gelişim esasına göre gelişim planlarına sahip olacak, müşteri memnuniyeti ile çalışanların katılımı artacak, sorumluluk ve başarı tüm çalışanlar tarafından paylaşılacaktır.

  Başvuru Yap

 • ISO 14001:2015

  ISO 14001:2015

  Çevre Yönetim sistemi

  [x] Kapat

  ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

  ISO 14001 her bir organizasyona, kendi ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak,çevre yönetim sistemlerinin oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlar.

  Başlangıçta bu doğrultuda yapılacak herhangi bir çalışmanın uzun dönemde getirebileceği yararları kestirebilmek zor olsa da bu standart sayesinde çevreye bağlantılı olumsuz etkilerin en aza indirilmesini,bunun ötesinde çevrenin de korunmasını sağlar.

  Dünyanın her geçen gün artan çevre koruması uygulamaları ve kirlilik kaygıları nedeniyle, kuruluşların çevreye etkileri konusunda her geçen gün artan bir baskı olmaktadır. Zamanla davranış biçimlerinin değişmesi sonucu gelişen çevre bilinci, işletmeleri çevreye duyarlı olmaya zorlamaktadır. Bu zorlamanın sonucunda, çevre yönetim sistemlerine ilişkin uluslararası standart olan ISO 14001 işletmelerin gündemine girmiştir.

  Başvuru Yap

 • ISO 18001:2007

  ISO 18001:2007

  İş Sağlığı ve Güvenliği

  [x] Kapat

  ISO 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

  İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır.

  İSG Yönetim Sistemiyle, çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımını sağlayacaktır.

  Bu sistemle, çalışanlar, İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalar uyan, İSG eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, performansını izleyen,izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta İSG faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

  Başvuru Yap

 • ISO 22000

  ISO 22000

  Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

  [x] Kapat

  ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

  Sağlıklı olmak, bir insanın en temel ihtiyacı ve hakkıdır. Gıda ürünleri ise sağlımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda tamamıyla yönetimin sorumluluğudur.

  Bir yönetici, işletmesinde sürekli olarak, hijyen standartlarına uygun üretim yapılmasını ve üretip sattığı her parti ürünün güvenli olmasını istiyorsa Gıda Güvenliği Kontrol Sistemi’ni kurmalı, sürekliliğini sağlamalı ve desteklemelidir.

  1 Eylül 2005 te yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; dünya çapında güvenli gıda üretim zinciri oluşturmak amacıyla oluşturulmuş uluslar arası bir standarttır. Tedarikçiler, kullanıcılar, yasal otoriteler, tüketiciler ve tüm ilgili birimler arasında iletişimi ve bu sayede güvenli gıdanın her basamakta izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır.

  Başvuru Yap


 • ISO 27001:2015

  ISO 27001:2015

  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

  [x] Kapat

  27001:2015 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

  İSO/IEC 27001:2015, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) için gereklilikleri ortaya koyan bir standarttır.

  Bu standard farklı yapı ve sektördeki bir çok kuruluş için aşağıdakileri içerir; Güvenlik gerekliliklerini ve amaçları belirlemek, Güvenlik risklerinin ekonomik olarak yönetildiğine emin olmak, Yasal gerekliliklere uygunluktan emin olmak, Bilgi güvenliği altyapınızın içerdiği uygulamaların ve kontrollerin, kuruluşun amaçladığı güvenlik seviyesi ile uyuştuğunu göstermek, Mevcut bilgi güvenliği yönetim süreçlerini belirlemek va açıklamak.

  ISO/IEC 27001:2005 kullanan bir kuruluş, kendi BGYS için bir dayanak olarak, belgelendirmesini yaptırabilir, böylece BGYS’nin standardın gerekliliklerini yerine getirdiği kanıtlanmış olur.

 • ISO 13485

  ISO 13485

  Medikal Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi

  [x] Kapat

  ISO 13485 MEDİKAL CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

  ISO 9001:2008 standardı temel alınarak oluşturulmuş, Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslararası bir standardıdır.

  Bu standard, tıbbi cihazlar saglama ve tutarlı olarak müşteri ihtiyaçlarını ve tıbbi cihazlar ile ilgili hizmetlere uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılama kabiliyetini kanıtlaması gereken bir kuruluş için kalite yönetim sistemi şartlarını kapsar. Bu standardın temel amacı, kalite yönetim sistemleri için uyumlaştırılmış tıbbi cihaz mevzuatı şartlarını kolaylaştırmaktır.

  Kuruluşun faaliyetlerini sistematik olarak izler, Sistemin aksayan yönlerini tespit edip, düzeltme olanağına kavuşur, Müşteri memnuniyetini artırır,

  Başvuru Yap

 • ISO 18513:2003

  18513:2003

  Turizm Hizmetleri Yönetim sistemi

  [x] Kapat

  18513:2003 TURİZM HİZMETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ

  ISO 18513 standardı turizm faaliyetleri alanında uluslararası özelliklere sahip bir standarttır.

  ISO 18513:2003 standardının temel prensipleri şu şekildedir; Kat hizmetleri ve ön büro (işaretler, rezervasyon, terminoloji), Eğitim, Güvenlik, Voltaj ve elektrik fişleri, Sağlık ve temizlik, Performans

  ISO 18513:2003 standardı, günümüzde turizm faaliyetlerine yönelik uluslararası özelliklere sahip tek standarttır

  Başvuru Yap

 • TSE - CE

  TSE - CE

  Ürün Belgelendirme

  [x] Kapat

  TSE - CE ÜRÜN BELGELENDİRME

  CE işareti "Conformité Européene"’nin baş harflerinin kısaltmasıdır. CE işareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir AB’ği işaretidir.

  CE işareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.

  Başvuru YapReferanslarımızdan Bazıları