TSEK

Kritere Uygunluk Belgesi;
Türk Standardı bulunmayan konularda, firmanızın söz konusu ürünlerinin ülkemizin şartları ve ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standardları esas alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı veren, firmanız adına düzenlenen ve üzerlerinde TSEK Markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.
+
...
TSEK Belgesinin Yararları Nelerdir?
• Maliyette düşüş- ticarette artış
• Pazara ulaşmada kolaylık
• Pazarda hız
• Tüketici nezdinde güven
• Güvenli ürünün garantisi
• Kamu ve özel sektör ihalelerinde avantaj